Home

Praktijk Groei is een zelfstandige praktijk van Chantal Taekema. De praktijk is sinds 2009 gevestigd in Lansingerland.

Chantal Taekema studeerde in 1993 af als orthopedagoog. Zij behaalde vervolgens haar registraties als orthopedagoog generalist, GZ-psycholoog en supervisor. Dit zijn beschermde titels die alleen gevoerd mogen worden door mensen die aangetoond hebben dat zij hiervoor voldoende opleiding, ervaring en supervisie hebben gehad. Bij de titels horen eisen, richtlijnen en gedragsregels die aan het beroepsmatig handelen worden gesteld. Meer informatie hierover vindt u op de websites van het NIP en de NVO.

Chantal heeft in diverse sectoren van de jeugdhulpverlening ervaring opgedaan. Met Praktijk Groei heeft zij al tal van kinderen en hun opvoeders een steun in de rug gegeven bij hun groeiproces.