Behandeling

behandelingBij Praktijk Groei worden verschillende behandelvormen aangeboden. Een behandeling begint altijd met een intakegesprek. In dat gesprek wordt er kennis gemaakt en vertelt de cliënt de belangrijkste klachten en wat de verwachtingen van de behandeling zijn. Wanneer ouders met hun kinderen komen is er de mogelijkheid om (voor een deel) gezamenlijk of afzonderlijk met de psycholoog te praten.

Een behandeling wordt altijd op maat gemaakt. Kinderen krijgen meestal een werkboek met opdrachten. Soms zit er ook wat huiswerk bij. Tijdens het intakegesprek wordt er samen met de cliënt gezocht welke behandelingsvorm zij prettig vinden.

De drie meest voorkomende behandelvormen die bij Praktijk Groei worden aangeboden zijn:

Oplossingsgerichte therapie:
Oplossingsgerichte therapie is een vorm van hulpverlening die gericht is op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van de cliënt. Samen met de psycholoog onderzoekt de cliënt welke vaardigheden hij al in huis heeft om zijn problemen aan te pakken. Oplossingsgerichte therapie is kortdurend en resultaatgericht.

Cognitieve gedragstherapie:
Cognitieve gedragstherapie gaat vooral uit van de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven gewoonlijk vanuit een negatief standpunt beziet, wordt makkelijker angstig, somber of geïrriteerd, met alle negatieve gedragingen tot gevolg. Meer informatie en filmpjes over cognitieve gedragstherapie vindt u bij www.vcgt.nl

EMDR
EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een behandelmethode om traumatische ervaringen te verwerken, bijvoorbeeld een (verkeers)ongeluk, een overval, medische handelingen en pesterijen. Het kan goed toegepast worden bij faalangst en een negatief zelfbeeld. EMDR wordt soms ook gecombineerd met cognitieve gedragstherapie. Meer informatie en filmpjes vindt u op www.emdr.nl en www.emdrkindenjeugd.nl