Diagnostiek

Ouders hebben regelmatig vragen over hun kinderen. Ze vragen zich af waardoor het kind zich op een bepaalde manier gedraagt, of willen weten welke capaciteiten hun kind heeft. Bij Praktijk Groei kunt u voor dit soort vragen terecht.

Een diagnostisch traject begint altijd met een intakegesprek. Daarin worden de klachten geïnventariseerd en de vragen die ouders beantwoord zouden willen zien. In overleg wordt bepaald welke testen ingezet kunnen worden. Te denken valt aan prestatietaken (zoals een intelligentietest), vragenlijsten en observaties.  Bij Praktijk Groei wordt vooral handelingsgerichte diagnostiek uitgevoerd. Dit betekent dat de diagnostiek  ingezet wordt om uit te zoeken hoe het kind in de klassensituatie of in de opvoedingssituatie het beste begeleid, opgevoed of geïnstrueerd kan worden.

 

diagnostiek