Gedragsproblemen bij basisschoolkinderen

Pedagogische advisering bij gedragsproblemen

Veel ouders voelen zich niet zo zeker in hun rol als opvoeder. Ze vragen zich af of ze het wel goed doen, of er iets bijzonders aan de hand is met hun kind. Of ze worstelen met het stellen van regels, het geven van duidelijkheid en richting. Soms is het duidelijk dat het kind een bijzondere benadering nodig heeft, door een handicap, ontwikkelingsprobleem of doordat het in het leven gebeurtenissen meemaakt die moeilijk zijn voor kinderen. Dit kan veel vragen oproepen bij ouders.

jongen_boomPraktijk Groei biedt een divers pedagogisch en psychologisch aanbod. Denk daarbij aan onderwerpen als:
· eetproblemen
· slaapproblemen
· ongehoorzaamheid
· concentratie problemen, angstproblemen
· verwerking van traumatische gebeurtenissen
· pesten en de gevolgen ervan
· faalangst, onzekerheid

Praktijk Groei biedt diagnostiek en behandeling van ontwikkelings- en gedragsproblemen bij kinderen. De hulp kan verschillende vormen hebben. Het kan gericht zijn op de opvoeders, het individuele kind of op beiden.
Wanneer er sprake is van zorg die onder de basisGGZ valt, dan zijn er geen kosten voor de ouders.