Pubers

De puberteit is een periode waarin veel veranderingen plaatsvinden in het leven van het kind. Op school wordt er veel van pubers gevraagd en ook de sociaal emotionele ontwikkeling kan stress met zich mee brengen. Soms zitten pubers zelf niet lekker in hun vel. Ook komt het voor dat ouders het lastig vinden om de opvoeding in deze periode vorm te geven. Door dit alles kunnen diverse problemen ontstaan.

voeten_bloemenDenk bijvoorbeeld aan:
· schoolkeuze
· faalangst
· pesten
· seksualiteit
· ontwikkelings- en gedragsproblemen bij pubers
· pubers met emotionele en sociale problemen
· pubers in echtscheidingproblematiek

Praktijk Groei biedt hulp in verschillende vormen. Het kan gericht zijn op de opvoeders, leerkrachten, het individuele kind of combinaties hiervan.
Tevens kan er diagnostiek worden aangeboden.

Wanneer er sprake is van zorg die onder de basis GGZ valt, dan wordt deze door de gemeente vergoed.